+48 502 415 239 biuro@polishnow.pl

Kurs grupowy semestralny – One-semester Course

Dla kogo

  • dla chcących szybko i efektywnie komunikować się w języku polskim
  • dla chcących pokonać  barierę językową
  • dla chcących rozpocząć systematyczną naukę języka polskiego

For Whom

  • for those who wish to learn Polish systematically
  • for those who plan for state exam
  • for those who plan their life in Poland

Poziom – Level

A1/A2/B1/B2/C1/C2


Czas trwania – Duration

5 miesięcy – 5 months


Liczba godzin – Number of Hours

40 godzin zajęć dydaktycznych. Jednostka lekcyjna – 60 minut.

40 hours of classes. One class – 60 min long.


Lokalizacja – Place

Katowice, ul. Przemysłowa 10 (Centrum miasta). Podczas pandemii wszystkie kursy grupowe prowadzone są online.

Katowice, ul. Przemysłowa 10 (City Center). Online when required.


Harmonogram nauki

Kurs semestralny rozpoczyna się w październiku lub w lutym. Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu. Szczegółowy grafik kursu jest zależny od preferencji uczestników. W programie kursu jest uwzględniony rozwój następujących kompetencji językowych: słuchanie, rozumienie tekstów pisanych, mówienie, pisanie i poprawność gramatyczna.

 

The course commences in October or in February. The classes take place twice a week. The final schedule always reflects the needs and limitations of participants. The program covers the following language abilities: listening, understanding of the written text, writing and grammar correctness.


Cena – Price

1600 zł


Płatności – Payments

Płatność przelewem na konto szkoły. Przy zapisie opłata rejestracyjna – 100 zł.

Via bank transfer to school’s bank account. Registration fee on the enrolment – 100 zł.


Certyfikacja

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich znajomość języka polskiego na danym poziomie.

On the completion of the course the participants are provided with a certificate proving Polish language skills at the relevant level.


Scroll to Top