TELC Exam

What is this?

According to the decision of the Minister of the Interior and Administration dated May 31, 2023, TELC exams in Polish have been included in the list of documents certifying proficiency in the Polish language, which is required for granting long-term resident permits in the European Union.

REGULATION OF THE MINISTER OF THE INTERIOR AND ADMINISTRATION OF MAY 31, 2023 REGARDING CERTIFICATION OF PROFICIENCY IN THE POLISH LANGUAGE

Egzamin z języka polskiego TELC pozwala na uzyskanie certyfikatu, który potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Advantages of the TELC Exam:

  • International recognition: The TELC Certificate is a valuable document when applying for a residence card in European Union countries.
  • Flexibility in scheduling: TELC exams are held at any time, regardless of national exam dates.
  • No limitations: You are not restricted to taking the exam at just one level.
  • The TELC exam is dual: depending on your result, you will receive a certificate at either B1 or B2 level.
  • Waiting time for results: Your certificate will be available within 6-9 weeks after taking the exam.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin TELC składa się z pięciu części:

01.

Rozumienie ze słuchu – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.

02.

Rozumienie tekstu pisanego – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać.

03.

Elementy języka – wybór odpowiednich wyrażeń w rozmowie oraz półoficjalnym liście lub e-mailu.

04.

Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu.

05.

speaking

Część pisemna trwa 115 minut. Po niej następuje kilkunastominutowa przerwa. Po przerwie zdający mają czas na przygotowanie się do części ustnej (20 minut), po czym wchodzą parami na sesję trwającą około 15 minut.

Część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Certyfikat TELC

Certyfikat zdanego egzaminu TELC jest do odbioru od 6 do 8 tygodni od daty egzaminu.

Przygotuj się z nami do egzaminu

Egzamin TELC wymaga od zdających znajomości języka polskiego w różnych obszarach. Aby wyrównać poziom wszystkich umiejętności językowych i poznać strukturę egzaminu jak również wszelkie pułapki egzaminacyjne, stworzyliśmy kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych.

Nasze lektorki są licencjonowanymi egzaminatorkami TELC, dlatego najlepiej wiedzą, jakie umiejętności są niezbędne, by zdać ten egzamin.  Podczas kursu wyjaśniają wszystkie wątpliwości związane z egzaminem oraz rzetelnie przygotowują kursantów do zdania jego poszczególnych części.

When and where?

Egzamin TELC z języka polskiego jako obcego jest przeprowadzany kilka razy w roku w ośrodkach, które współpracują z tą instytucją. Zaletą tych egzaminów jest elastyczność terminów, w których można je przeprowadzić. Bardzo często są organizowane wtedy, gdy uzbiera się grupa nawet 4 osób chcąca przystąpić do tego egzaminu.