Wiza

Rodzaje wiz

Obcokrajowcy, chcący przyjechać do Polski, mogą ubiegać się o kilka rodzajów wiz. Najczęściej wydawane są wizy Schengen oraz wizy krajowe. Jest to uzależnione od celu wizyty i przedstawionych dokumentów.

WIZA SCHENGEN TYP C
WIZA KRÓTKOTERMINOWA

Wydawana w celach turystycznych, prywatnych, biznesowych. Może być jednokrotna, kilkukrotna lub wielokrotna na maksymalnie 90 dni.

WIZA KRAJOWA TYP B
WIZA DŁUGOTERMINOWA

Wydawana w celach podjęcia studiów, pracy lub ze względu na sprawy rodzinne. Może być jednokrotna, kilkukrotna lub wielokrotna na maksymalnie rok.

WIZA TRANZYTOWA TYP A

Dotyczy niektórych narodowości podróżujących tranzytem. Jest wydawana sporadycznie.

Wymagania:

Dokumenty wymagane do wizy polskiej zależą od celu, w jakim ma zostać wydana wiza.

Zazwyczaj należy przygotować:

  • Paszport – musi być ważny min. 3 miesiące dłużej niż planowana podróż, najlepiej – minimum 6 miesięcy po zakończeniu podróży. Do paszportu dołącza się ksero pierwszej strony oraz ksero poprzednich wiz Schengen, jeśli aplikant wcześniej takie otrzymał.
  • Zdjęcie paszportowe biometryczne – czasami konsulat wymaga 2 zdjęcia.
  • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy – wypełnia się na stronie internetowej danego konsulatu.
  • Ubezpieczenie – powinno być warte minimum 30,000 Euro i ważne na terenie krajów strefy Schengen.
  • Bilet lotniczy – wystawiony na dokładne daty wpisane we wniosku wizowym.
  • Rezerwacja hotelowa lub voucher – w przypadku wizy turystycznej należy okazać rezerwację hotelu lub voucher z polskiego biura podróży.
  • Zaproszenie do Polski – jest wymagane w przypadku wizy prywatnej i biznesowej.
  • Czasami aplikanci powinni dostarczyć jeszcze inne dokumenty, np. wyciąg z konta, zaświadczenie z pracy, odprowadzanie składek emerytalnych, wpis na uczelnię, akt ślubu, list poświadczający przyjęcie do szkoły Polish Now.

Wielu studentów PolishNow uzyskało już wizę do Polski na podstawie dokumentów wydanych przez naszą szkołę. Wszelkie formalności związane z zapisaniem się na roczny kurs języka polskiego oraz otrzymaniem dokumentów potrzebnych do wizy odbywają się online w kilka dni od momentu decyzji rozpoczęcia kursu.

Opłata za wizę

Opłata za wizę wynosi zwykle około 80 Euro. Można ją opłacić w lokalnej walucie kraju, z którego chce wyjechać podróżujący.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można odnaleźć na stronie:

Wizy – Urząd do Spraw Cudzoziemców – Portal Gov.pl (www.gov.pl)