+48 502 415 239 biuro@polishnow.pl

Kurs grupowy dwusemestralny – Two-semester Group Course

Dla kogo

  • dla chcących rozpocząć systematyczną naukę języka polskiego
  • dla planujących egzaminy państwowe
  • dla planujących życie w Polsce

For Whom

  • for those who wish to learn Polish systematically 
  • for those who plan for state exam
  • for those who plan their life in Poland

Poziom – Level

A1/A2/B1/B2/C1/C2


Czas trwania – Duration

10 miesięcy – 10 months


Liczba godzin – Number of Hours

80 godzin zajęć dydaktycznych. Jednostka lekcyjna – 60 minut.

80 hours of classes. One class – 60 min long.


Lokalizacja – Place

Katowice, ul. Przemysłowa 10 (Centrum miasta). Podczas pandemii wszystkie kursy grupowe prowadzone są online.

Katowice, ul. Przemysłowa 10 (City Center). Online – when required.


Harmonogram nauki – Schedule

Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu. Szczegółowy grafik kursu jest zależny od preferencji uczestników. W programie kursu jest uwzględniony rozwój następujących kompetencji językowych: słuchanie, rozumienie tekstów pisanych, mówienie, pisanie i poprawność gramatyczna.

 

Classes take place twice a week. The final schedule always reflects the needs and limitations of participants. The program covers the following language abilities: listening, understanding of the written text, writing and grammar correctness.


Cena – Price

3200 zł


Płatności – Payments

Płatność przelewem na konto szkoły. Przy zapisie opłata rejestracyjna – 100 zł.

Via bank transfer to school’s bank account. Registration fee on the enrolment – 100 zł.


Certyfikacja – Certification

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich znajomość języka polskiego na danym poziomie.

On the completion of the course the participants are provided with a certificate proving Polish language skills at the relevant level.


Scroll to Top