Экзамен TELC

Что это?

Согласно решению Министра Внутренних дел и Администрации с 31 мая 2023 года экзамены TELC по польскому языку включены в перечень документов, подтверждающих  знание польского языка, необходимых для получения разрешения на долгосрочное проживание в Европейском Союзе.

Ссылка на постановление: ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 31.05.2023 ГОДА КАСАТЕЛЬНО СЕРТИФИКАЦИИ ЗНАНИЯ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА.

Egzamin z języka polskiego TELC pozwala na uzyskanie certyfikatu, który potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Преимущества экзамена TELC:

  • Международное признание: Сертификат TELC является важным документом при подаче заявления на получение разрешения на долгосрочное проживание в странах Европейского Союза.
  • Гибкие сроки: экзамены TELC организуются в любое время вне зависимости от даты государственных экзаменов.
  • Нет ограничений: Вам не нужно сдавать экзамен только на одном уровне. Экзамен TELC имеет двойную возможность: в зависимости от результата вы получите сертификат уровня B1 или B2.
  • Время получения результатов: ваш сертификат будет готов в течение 6-9 недель после сдачи экзамена.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin TELC składa się z pięciu części:

01.

Rozumienie ze słuchu — weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.

02.

Rozumienie tekstu pisanego — sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać.

03.

Elementy języka — wybór odpowiednich wyrażeń w rozmowie oraz półoficjalnym liście lub e-mailu.

04.

Pisanie — sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu.

05.

речь

Część pisemna trwa 115 minut. Po niej następuje kilkunastominutowa przerwa. Po przerwie zdający mają czas na przygotowanie się do części ustnej (20 minut), po czym wchodzą parami na sesję trwającą około 15 minut.

Część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Certyfikat TELC

Certyfikat zdanego egzaminu TELC jest do odbioru od 6 do 8 tygodni od daty egzaminu.

Przygotuj się z nami do egzaminu

Egzamin TELC wymaga od zdających znajomości języka polskiego w różnych obszarach. Aby wyrównać poziom wszystkich umiejętności językowych i poznać strukturę egzaminu jak również wszelkie pułapki egzaminacyjne, stworzyliśmy kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych.

Nasze lektorki są licencjonowanymi egzaminatorkami TELC, dlatego najlepiej wiedzą, jakie umiejętności są niezbędne, by zdać ten egzamin.  Podczas kursu wyjaśniają wszystkie wątpliwości związane z egzaminem oraz rzetelnie przygotowują kursantów do zdania jego poszczególnych części.

Где и когда?

Egzamin TELC z języka polskiego jako obcego jest przeprowadzany kilka razy w roku w ośrodkach, które współpracują z tą instytucją. Zaletą tych egzaminów jest elastyczność terminów, w których można je przeprowadzić. Bardzo często są organizowane wtedy, gdy uzbiera się grupa nawet 4 osób chcąca przystąpić do tego egzaminu.