Іспит TELC

Що це?

Згідно з рішенням Міністра Внутрішніх справ та Адміністрації з 31 травня 2023 року іспити TELC з польської мови включено до переліку документів, що засвідчують знання польської мови, необхідних для отримання дозволу на довготермінове проживання в Європейському Союзі.

ПОСТАНОВА МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 31.05.2023 РОКУ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЯ ЗНАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Екзамен з польської мови TELC дозволяє отримати сертифікат, який підтверджує рівень знання польської мови не менше B1 у процедурі надання дозволу на перебування як довгострокового резидента ЄС.

Переваги іспиту TELC:

  • Міжнародне визнання: Сертифікат TELC є важливим документом при поданні заяви на отримання дозволу на  довготермінове проживання в країнах Європейського Союзу.
  • Гнучкі  терміни: іспити TELC організовуються в будь-який час, незалежно від дати державних іспитів.
  • Немає обмежень: Вам не потрібно складати іспит лише на одному рівні. Іспит TELC є подвійним: залежно від результату ви отримаєте сертифікат рівня B1 або B2.
  • Час отримання результатів: ваш сертифікат буде готовий протягом 6-9 тижнів після складання іспиту.

Як виглядає екзамен?

Екзамен TELC складається з п’яти частин:

01.

Розуміння на слух – перевіряє здатність розуміння мови.

02.

Розуміння писемного тексту – перевіряє здатність розуміння загального змісту текстів, які необхідно прочитати.

03.

Елементи мови – вибір відповідних висловлювань у розмові, напівофіційному листі або електронному листі.

04.

Письмо – перевіряє здатність створення коротких текстів, наприклад, листа.

05.

говоріння

Письмова частина триває 115 хвилин. Після неї відбувається десятихвилинна перерва. Після перерви учасники мають час підготуватися до усної частини (20 хвилин), після чого вони заходять по парам на сесію, що триває близько 15 хвилин.

Усна частина екзамену TELC складається з трьох завдань, які перевіряють вміння вільно висловлюватися та мовні навички.

Сертифікат TELC

сертифікат зданого екзамену TELC можна отримати через 6-8 тижнів після дати екзамену.

Підготуйся до екзамену разом з нами

Екзамен TELC вимагає від учасників володіння польською мовою в різних областях. Щоб вирівняти рівень всіх мовних навичок та ознайомитися зі структурою екзамену, а також уникнути всіх його пасток, ми створили курс підготовки до сертифікаційних екзаменів.

Наші викладачі є ліцензованими екзаменаторами TELC, тому найкраще знають, які навички необхідні для складання цього екзамену. Під час курсу вони роз’яснюють всі сумніви, пов’язані з екзаменом, та ретельно готують учасників курсів  до складання його окремих частин.

Коли і де?

Екзамен TELC з польської мови як іноземної проводиться кілька разів на рік у центрах, що співпрацюють з цією установою. Перевагою цих екзаменів є гнучкість термінів, у які можна їх провести. Дуже часто вони організовуються тоді, коли збирається група навіть з 4 осіб, які бажають скласти цей екзамен.