Іспит TELC

Що це?

Згідно з рішенням Міністра Внутрішніх справ та Адміністрації з 31 травня 2023 року іспити TELC з польської мови включено до переліку документів, що засвідчують знання польської мови, необхідних для отримання дозволу на довготермінове проживання в Європейському Союзі.

ПОСТАНОВА МІНІСТРА ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 31.05.2023 РОКУ ЩОДО СЕРТИФІКАЦІЯ ЗНАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Egzamin z języka polskiego TELC pozwala na uzyskanie certyfikatu, który potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Переваги іспиту TELC:

  • Міжнародне визнання: Сертифікат TELC є важливим документом при поданні заяви на отримання дозволу на  довготермінове проживання в країнах Європейського Союзу.
  • Гнучкі  терміни: іспити TELC організовуються в будь-який час, незалежно від дати державних іспитів.
  • Немає обмежень: Вам не потрібно складати іспит лише на одному рівні. Іспит TELC є подвійним: залежно від результату ви отримаєте сертифікат рівня B1 або B2.
  • Час отримання результатів: ваш сертифікат буде готовий протягом 6-9 тижнів після складання іспиту.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin TELC składa się z pięciu części:

01.

Rozumienie ze słuchu – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.

02.

Rozumienie tekstu pisanego – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać.

03.

Elementy języka – wybór odpowiednich wyrażeń w rozmowie oraz półoficjalnym liście lub e-mailu.

04.

Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu.

05.

говоріння

Część pisemna trwa 115 minut. Po niej następuje kilkunastominutowa przerwa. Po przerwie zdający mają czas na przygotowanie się do części ustnej (20 minut), po czym wchodzą parami na sesję trwającą około 15 minut.

Część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Certyfikat TELC

Certyfikat zdanego egzaminu TELC jest do odbioru od 6 do 8 tygodni od daty egzaminu.

Przygotuj się z nami do egzaminu

Egzamin TELC wymaga od zdających znajomości języka polskiego w różnych obszarach. Aby wyrównać poziom wszystkich umiejętności językowych i poznać strukturę egzaminu jak również wszelkie pułapki egzaminacyjne, stworzyliśmy kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych.

Nasze lektorki są licencjonowanymi egzaminatorkami TELC, dlatego najlepiej wiedzą, jakie umiejętności są niezbędne, by zdać ten egzamin.  Podczas kursu wyjaśniają wszystkie wątpliwości związane z egzaminem oraz rzetelnie przygotowują kursantów do zdania jego poszczególnych części.

Коли і де?

Egzamin TELC z języka polskiego jako obcego jest przeprowadzany kilka razy w roku w ośrodkach, które współpracują z tą instytucją. Zaletą tych egzaminów jest elastyczność terminów, w których można je przeprowadzić. Bardzo często są organizowane wtedy, gdy uzbiera się grupa nawet 4 osób chcąca przystąpić do tego egzaminu.