Dlaczego adaptacja pracowników w obcym kraju jest ważna?

Adaptacja to proces przystosowywania się do nowych warunków. Musi się z nią zmierzyć każdy nowoprzyjęty do pracy w danej firmie pracownik, uczeń zmieniający szkołę czy student udający się za granicę w ramach programu międzynarodowego wspierania kształcenia. Największym wyzwaniem jest jednak zawsze adaptacja, jaką przechodzą obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski w ramach kontraktów firmowych. Nowi pracownicy pochodzący z innych krajów muszą stawić czoła kilku stresującym czynnikom: nowemu stanowisku, nowemu zespołowi współpracowników, odmiennej kulturze i niezwykle wymagającemu językowi, który jest dla nich trudną do pokonania barierą.

Z dzisiejszego wpisu dowiecie się, dlaczego adaptacja pracowników udających się do pracy w obcym kraju jest tak istotna i w jaki sposób można ją im ułatwić!

Czym jest adaptacja pracowników?

Adaptacja pracowników to jeden z nieodłącznych elementów procesu rekrutacji. Kiedy pracodawca w wyniku prowadzonej selekcji wybierze już odpowiednich ludzi, powinien zapewnić im łagodne wdrożenie się w nowe środowisko pracy i specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa. W zależności od wymogów danej pracy, struktury przedsiębiorstwa, dotychczasowego doświadczenia pracownika oraz przygotowania firmy do przyjmowania nowych pracowników adaptacja może zająć mniej lub więcej czasu. 

Adaptacja jest więc złożonym procesem, którego celem jest przystosowanie pracownika do nowych warunków i środowiska pracy. Jeżeli nowy pracownik jest obcokrajowcem, który nie zna języka polskiego, proces ów może być dłuższy i jeszcze bardziej złożony. Doskonałym pomysłem na złagodzenie i przyspieszenie adaptacji jest zatem zapisanie go na profesjonalny kurs języka polskiego dla obcokrajowców.

Jaki są najważniejsze cele adaptacji pracowników?

Adaptacja nowych pracowników ma sprawić, że poczują się oni w nowym miejscu pracy komfortowo i pewnie. W wyniku dobrze przeprowadzonej adaptacji będą orientować się, jak działa firma, poznają jej organizację oraz inne osoby, z którymi będą musieli codziennie współpracować. Każde przedsiębiorstwo różni się od siebie sposobem organizacji życia społecznego, a poznanie rządzących nim zasad jest podstawą umożliwiającą pracownikowi osiągnięcie maksymalnej wydajności.

Im lepiej nowe osoby zapoznają się z obowiązującym w danej firmie systemem oceniania, kulturą pracy, sposobem jej organizacji oraz celami, jakie stawia przed sobą przedsiębiorstwo, tym efektywniejsza będzie ich praca. Stres, jaki wywołuje w każdym człowieku zmiana pracy, jest niewątpliwie czynnikiem, który nie ułatwia procesu adaptacji. Aby go zminimalizować, pracodawca musi zadbać o zredukowanie wszystkich barier stojących pomiędzy nowym pracownikiem a resztą zespołu – w tym o pokonanie przeszkody językowej.

Czym jest bariera komunikacyjna?

Bariery komunikacyjne to różne przeszkody, które uniemożliwiają odbiorcy komunikatów językowych zrozumienie ich sensu. Często jest to niedokładne słuchanie drugiej osoby, które może przybierać formę słuchania wybiórczego, ciągłego przygotowywania swoich odpowiedzi albo domyślania się, o co może chodzić nadawcy komunikatu. Największą barierą komunikacyjną jest więc nieznajomość języka, jakim posługują się osoby z najbliższego otoczenia (np. współpracownicy). Obcokrajowiec pracujący w polskiej firmie może mieć poczucie izolacji i niezrozumienia.

Aby móc skutecznie przełamać barierę komunikacyjną, nowy pracownik musi najpierw poznać język polski. To fundament, bez którego płynne porozumiewanie się z nim nie będzie możliwe. Biegłość w posługiwaniu się językiem polskim da mu bowiem możliwość słuchania ze zrozumieniem i swobodnego uczestniczenia w rozmowach, a to z kolei poprawi jego samopoczucie, zredukuje stres towarzyszący procesowi adaptacji i sprawi, że wzrośnie jego poczucie własnej wartości oraz pewność siebie.

Jak można zmniejszyć stres adaptacyjny pracowników pochodzących z innych krajów?

Najlepszym sposobem na zmniejszenie stresu adaptacyjnego pracowników pochodzących z innych krajów jest zapisanie ich na kurs języka polskiego dla cudzoziemców. Poznanie języka polskiego sprawi, że poczują się w nowym miejscu pewniej i bardziej komfortowo. Decydując się na kurs języka polskiego w naszej szkole, pracodawcy umożliwiają nowym pracownikom szybkie i bezstresowe wdrożenie się w nowe środowisko.

Oprócz klasycznych kursów językowych, podczas których zapoznają się oni ze słownictwem, wymową oraz zasadami gramatycznymi języka polskiego, możemy zająć się również organizacją ich czasu wolnego. Dzięki temu będą oni mogli szlifować w praktyce nowo nabyte umiejętności językowe, a także poznają lepiej polską kulturę, historię i zwyczaje, co z pewnością doda im pewności siebie!