Metoda

Metoda Polish Now CLOSER

  • Komunikacja w prawdziwym życiu — uczysz się tego, czego potrzebujesz
  • Relacja i więź — język jest narzędziem w komunikacji z człowiekiem
  • Pokazujemy język kompleksowo — na naszych lekcjach mówimy, słuchamy, czytamy i nie zapominamy o gramatyce
  • Profesjonalizm — u nas uczą najlepsi, doświadczeni, certyfikowani, egzaminujący na egzaminach państwowych

Metoda CLOSER

Nasza autorska metoda jest rozwijana od 10 lat istnienia szkoły Polish Now. Bazując na metodzie komunikacyjnej i bezpośredniej kładziemy nacisk na porozumiewaniu się w języku polskim w każdej sytuacji.

Podczas zajęć aranżowane są scenki sytuacyjne, dotyczące najważniejszych aspektów adaptacji obcokrajowców w Polsce. Wykorzystywane są oryginalne materiały i teksty potrzebne w codziennym życiu obcokrajowców (formularze, wnioski, ankiety). W metodzie tej wykorzystuje się tzw. task-based learning, gdzie uczący się podejmuje zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji życiowych, w których musi posługiwać się językiem obcym.

Innowacją metody Polish Now jest wykorzystanie nie tylko rzeczywistych sytuacji komunikacyjnych, ale przede wszystkim emocjonalnego zaangażowania wynikające z osobistej integracji kursanta z grupą i społecznością, z którą komunikacja może przebiegać tylko w języku polskim. 

Relacje i więzi

Uczestnikom kursu stwarza się możliwości do budowania osobistych prawdziwych relacji z sobą nawzajem. Kursanci i lektorzy poznają się jako osoby prywatne bez hierarchii i przypisanych ról. Lektor staje się mentorem w kwestiach merytorycznych oraz towarzyszem podczas adaptacji w nowym kraju.

Tematyka zaangażowana

Materiały przedstawiane przez lektora są tylko przykładową prezentacją fraz i konstrukcji. Właściwym materiałem, na którym pracują kursanci podczas zajęć, są ich osobiste przeżyte lub planowane sytuacje z życia.

Bezpieczeństwo wypowiedzi

Grupa kursowa staje się swoistą grupą wsparcia w nauczaniu i adaptacji w obcym kraju, w której najważniejszą zasadą jest akceptacja i szacunek dla każdego członka.

Język polski jako narzędzie, nie cel

Język służy tylko do wypowiedzenia tego, co jest ważne dla każdego z uczestników: emocje, osobiste potrzeby, samorozwój i poszukiwanie własnego miejsca.

Pytania zaangażowane

Pierwszym elementem zajęć jest nawiązanie do osobistego życia każdego z kursantów (Jak się nazywasz? Jaka jesteś? Co lubisz? Czego nie znosisz? Z  kim spędzasz czas? Z czego jesteś dumna? O czym marzysz? Itd.)

Z każdą kolejną lekcją pytania dotyczą głębszych aspektów życia. Każde pytanie jest zadawane tylko przy zgodzie uczestników. Lektor nie jest tylko pytającym, ale również odpowiada na pytania, uczestniczy w kole pytań.

Podczas lekcji prezentowane są scenki i dialogi pochodzące z materiałów dydaktycznych. W trakcie lekcji kursanci znajdują w swoim życiu sytuacje analogiczne, w których mogą wykorzystać konkretne frazy poznane podczas zajęć. Wspólnie z lektorem ćwiczą słownictwo i konstrukcje poszczególnych fraz z wykorzystaniem swoich danych osobowych, prywatnych informacji i planów.

Dlaczego ta metoda?

Metoda CLOSER stwarza idealne warunki do adaptacji i nauki języka polskiego poprzez akceptację i integrację z realnymi ludźmi. Otwarty i pozytywnie nastawiony do otoczenia kursant łatwiej przyswaja nowe wiadomości i uczy się nowych rzeczy.

Zobacz nasz zespół

Przeczytaj o naszej misji