Kurs przygotowujący

Kurs przygotowujący do egzaminów (TELC i certyfikatowych) z języka polskiego jako obcego

Osoby pragnące zdać państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego mogą uczestniczyć w specjalnym kursie przygotowawczym do tego egzaminu. Celem kursu jest intensywny trening niezbędnych umiejętności językowych, w tym rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, gramatyki, pisania oraz mówienia. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych egzaminatorów.

Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego trwa około 8 tygodni. Długość kursu zależy od poziomu początkowego kursanta, który jest sprawdzany przed rozpoczęciem zajęć.

Program kursu obejmuje:

  • omówienie struktury egzaminu,
  • rozwiązanie przykładowego egzaminu,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu,
  • pracę nad rozumieniem tekstu pisanego,
  • powtórkę zagadnień gramatycznych, naukę gramatyki,
  • ćwiczenie umiejętności pisania,
  • poprawę umiejętności mówienia,
  • poznanie typów zadań egzaminacyjnych,
  • test sprawdzający z mierzeniem czasu.

Częstotliwość zajęć

Dwa lub trzy razy w tygodniu

Długość zajęć

Jednostka lekcyjna – 60 minut

Certyfikat

Po zakończeniu nauki studenci otrzymują certyfikat ukończenia kursu