Egzamin TELC

Co to jest?

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od 31 maja 2023 egzaminy TELC z języka polskiego znalazły się w wykazie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego, która jest wymagana do udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej.

Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.05.2023 dot. poświadczania znajomości Języka Polskiego

Egzamin z języka polskiego TELC pozwala na uzyskanie certyfikatu, który potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1, w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Zalety egzaminu TELC:

  • Uznawalność międzynarodowa: Certyfikat TELC to ważny dokument przy składaniu wniosków o kartę pobytu w krajach Unii Europejskiej.
  • Elastyczność terminów: Egzaminy TELC organizowane są w dowolnym czasie, niezależnie od terminów państwowych egzaminów.
  • Bez ograniczeń: Nie musisz zdawać egzaminu tylko na jednym poziomie. Egzamin TELC jest dualny: w zależności od wyniku otrzymasz certyfikat na poziomie B1 lub B2.
  • Czas oczekiwania na wyniki: Twój certyfikat będzie gotowy w ciągu 6-9 tygodni po zdaniu egzaminu.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin TELC składa się z pięciu części:

01.

Rozumienie ze słuchu – weryfikuje umiejętność rozumienia mowy.

02.

Rozumienie tekstu pisanego – sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów, które należy przeczytać.

03.

Elementy języka – wybór odpowiednich wyrażeń w rozmowie oraz półoficjalnym liście lub e-mailu.

04.

Pisanie – sprawdza umiejętność tworzenia krótkich form tekstowych, np. listu.

05.

Mówienie.

Część pisemna trwa 115 minut. Po niej następuje kilkunastominutowa przerwa. Po przerwie zdający mają czas na przygotowanie się do części ustnej (20 minut), po czym wchodzą parami na sesję trwającą około 15 minut.

Część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które weryfikują swobodę wypowiedzi i umiejętności językowe.

Certyfikat TELC

Certyfikat zdanego egzaminu TELC jest do odbioru od 6 do 8 tygodni od daty egzaminu.

Przygotuj się z nami do egzaminu

Egzamin TELC wymaga od zdających znajomości języka polskiego w różnych obszarach. Aby wyrównać poziom wszystkich umiejętności językowych i poznać strukturę egzaminu oraz wszelkie pułapki egzaminacyjne, stworzyliśmy kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych.

Nasze lektorki są licencjonowanymi egzaminatorkami TELC, dlatego najlepiej wiedzą, jakie umiejętności są niezbędne, by zdać ten egzamin. Podczas kursu wyjaśniają wszystkie wątpliwości z nim związane oraz rzetelnie przygotowują kursantów do zaliczenia poszczególnych części.

Kiedy i gdzie?

Egzamin TELC z języka polskiego jako obcego jest przeprowadzany kilka razy w roku w ośrodkach, które współpracują z tą instytucją. Zaletą tych egzaminów jest elastyczność terminów, w których można je przeprowadzić. Bardzo często są organizowane wtedy, gdy uzbiera się grupa choćby 4 osób, chcąca przystąpić do tego egzaminu.