Metoda

Metoda Polish Now CLOSER

  • Komunikacja w prawdziwym życiu – uczysz się tego, czego potrzebujesz
  • Relacja i więź – język jest narzędziem w komunikacji z człowiekiem
  • Pokazujemy język kompleksowo – na naszych lekcjach mówimy, słuchamy, czytamy i nie zapominamy o gramatyce
  • Profesjonalizm – u nas uczą najlepsi, doświadczeni, certyfikowani, egzaminujący na egzaminach państwowych

Metoda CLOSER

Nasza autorska metoda jest rozwijana od 10 lat istnienia szkoły Polish Now. Bazując na metodzie komunikacyjnej i bezpośredniej, kładziemy nacisk na porozumiewanie się w języku polskim w każdej sytuacji.

Podczas zajęć aranżowane są scenki sytuacyjne, dotyczące najważniejszych aspektów adaptacji obcokrajowców w Polsce. Wykorzystywane są oryginalne materiały i teksty potrzebne w codziennym życiu (formularze, wnioski, ankiety). W metodzie tej główny nacisk jest położony na tzw. task-based learning, w którym uczący podejmuje się zadań charakterystycznych dla prawdziwych sytuacji życiowych, wymagających posługiwania się językiem obcym.

Innowacją metody Polish Now jest wykorzystanie nie tylko rzeczywistych sytuacji komunikacyjnych, ale przede wszystkim emocjonalnego zaangażowania, wynikającego z osobistej integracji kursanta z grupą i społecznością, z którymi komunikacja może przebiegać wyłącznie w języku polskim. 

Relacje i więzi

Uczestnikom kursu stwarza się możliwości do budowania osobistych, prawdziwych relacji z sobą nawzajem. Kursanci i lektorzy poznają się jako osoby prywatne bez hierarchii i przypisanych ról. Lektor staje się mentorem w kwestiach merytorycznych oraz towarzyszem podczas adaptacji w nowym kraju.

Zaangażowana tematyka

Materiały przedstawiane przez lektora są tylko przykładową prezentacją fraz i konstrukcji. Właściwym materiałem, na którym pracują kursanci podczas zajęć, są ich osobiste przeżyte lub planowane sytuacje z życia.

Bezpieczeństwo wypowiedzi

Grupa kursowa staje się swoistą grupą wsparcia w nauczaniu i adaptacji w obcym kraju, w której najważniejszą zasadą jest akceptacja i szacunek dla każdego członka.

Język polski jako narzędzie, nie cel

Język służy tylko do wypowiedzenia tego, co jest ważne dla każdego z uczestników: emocji, osobistych potrzeb, do samorozwoju i poszukiwania własnego miejsca.

Angażujące pytania

Pierwszym elementem zajęć jest nawiązanie do osobistego życia każdego z kursantów (jak się nazywasz? jaka jesteś? co lubisz? czego nie znosisz? z  kim spędzasz czas? z czego jesteś dumna? o czym marzysz? – itd.).

Z każdą kolejną lekcją pytania zaczynają dotyczyć głębszych aspektów życia – oczywiście za zgodą uczestników. Lektor nie jest tylko pytającym, ale również uczestniczy w kole pytań.

Podczas lekcji prezentowane są scenki i dialogi pochodzące z materiałów dydaktycznych. W trakcie zajęć kursanci znajdują w swoim życiu analogiczne sytuacje, w których mogą wykorzystać konkretne frazy poznane podczas zajęć. Wspólnie z lektorem ćwiczą słownictwo i konstrukcje poszczególnych fraz z wykorzystaniem swoich danych osobowych, prywatnych informacji i planów.

Dlaczego ta metoda?

Metoda CLOSER stwarza idealne warunki do adaptacji i nauki języka polskiego poprzez akceptację i integrację z realnymi ludźmi. Otwarty i pozytywnie nastawiony do otoczenia kursant łatwiej przyswaja nowe wiadomości i uczy się nowych rzeczy.

Zobacz nasz zespół

Przeczytaj o naszej misji