Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

Co to jest?

Coraz więcej obcokrajowców potrzebuje uwierzytelnienia swojej znajomości języka polskiego, dlatego tak popularne stały się państwowe egzaminy certyfikatowe.

Można je zdawać na kilku poziomach zaawansowania:

 • A1 – poziom elementarny
 • A2 – poziom podstawowy
 • B1 – poziom progowy
 • B2 – poziom średni ogólny
 • C1 – poziom efektywnej biegłości językowej

Poziom B1

Najczęściej obcokrajowcy wybierają egzamin na poziomie B1, ponieważ osiągnięcie tego pułapu znajomości języka jest wymagane przez większość instytucji i uczelni. 

Certyfikat zdanego egzaminu państwowego na poziomie B1 jest niezbędny dla tych, którzy:

 • planują otrzymać polskie obywatelstwo,
 • chcieliby otrzymać kartę rezydenta UE,
 • zamierzają ubiegać się o pracę w Polsce,
 • planują studia na polskich uczelniach.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin państwowy składa się z pięciu części:

01.

rozumienie ze słuchu

02.

rozumienie tekstu pisanego

03.

poprawność gramatyczna

04.

pisanie

05.

mówienie

Część pisemna egzaminu państwowego z języka polskiego wymaga napisania krótszego i dłuższego tekstu. W części ustnej zdający wykonują trzy zadania: opis fotografii, wypowiedź na zadany temat oraz dialog z jednym z członków komisji – symulację codziennej sytuacji komunikacyjnej.  

Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu, należy zdobyć co najmniej 50% z każdej jego części.

Przygotuj się z nami do egzaminu

Egzamin na poziomie B1 wymaga od zdających znajomości języka polskiego w różnych obszarach. Bardzo często zdarza się, że obcokrajowcy rozumieją język polski, potrafią się komunikować, ale niestety nie znają dokładnie gramatyki języka polskiego i nie wiedzą, jak pisać w języku polskim teksty, które podlegają zasadom różnych form wypowiedzi. Aby wyrównać poziom wszystkich umiejętności językowych i poznać strukturę egzaminu jak również wszelkie pułapki egzaminacyjne, stworzyliśmy kurs przygotowujący do egzaminów certyfikatowych.

Nasze lektorki są członkami komisji egzaminacyjnych na państwowych egzaminach certyfikatowych, dlatego najlepiej wiedzą, jakie umiejętności są niezbędne, by zdać egzamin z języka polskiego. Podczas kursu rzetelnie przygotowują kursantów do egzaminu oraz wyjaśniają wszystkie wątpliwości z nim związane.

Kiedy i gdzie?

Egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego jest przeprowadzany tylko kilka razy w roku.

W 2024 roku są to następujące terminy:

 • 4-5 lutego 2024 г. – poziom B1B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
 • 20-21 kwietnia 2024 г. – poziomy B1C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych
 • 22-23 czerwca 2024 г. – poziomy B1B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1B2 w grupie dostosowanie do potrzeb dzieci i młodzieży
 • 16-17 listopada 2024 г. – poziomy B1, C1C2 w grupie dostosowanie do potrzeb osób dorosłych

Egzamin odbywa się w ośrodkach wyznaczonych przez ministerstwo. Aby przystąpić do egzaminu, należy zapisać się bezpośrednio w wybranym przez siebie ośrodku egzaminacyjnym. Lista ośrodków jest dostępna na oficjalnej stronie certyfikatpolski.pl.