+48 502 415 239 biuro@polishnow.pl

Kurs indywidualny – Individual Course

Dla kogo

  • dla tych, którzy dobrze się czują w małym gronie
  • dla ceniących indywidualne podejście
  • dla chcących pokonać barierę językową
  • dla tych, którym trudno dostosować się do stałych grafików

For Whom

  • for those who learn better when small group applies
  • for those who value an individual approach 
  • for those who aim at braking a language barrier  
  • for those who find fixed schedules inconvenient 

Poziom – Level

A1/A2/B1/B2/C1/C2


Czas trwania – Duration

Bez ograniczeń czasowych – Not limited.


Liczba godzin – Number of hours

Bez ograniczeń czasowych – Not limited.


Lokalizacja – Place

Katowice, ul. Przemysłowa 10 (centrum miasta) lub zajęcia online – Katowice, ul. Przemysłowa 10 (City Center) or online.

Na specjalne życzenie kursanta, za dodatkową opłatą, lekcje mogą odbywać się w domu kursanta na terenie Śląska – Per request – at an agreed location – additional charges apply.


Harmonogram nauki – Schedule

Harmonogram nauki jest całkowicie dostosowany do preferencji kursantów. W programie kursu jest uwzględniony rozwój następujących kompetencji językowych: słuchanie, rozumienie tekstów pisanych, mówienie, pisanie i poprawność gramatyczna.

The schedule is adjusted to the clients’ preferences. It covers the following language skills: listening, understanding of written texts, speaking and grammar correctness.


Cena – Price

Cena zależna jest od ilości wykorzystanych w miesiącu lekcji – The price depends on the number of classes per month.


Płatności – Payments

Kursant otrzymuje przed każdym miesiącem nauki harmonogram lekcji oraz fakturę za planowane w danym miesiącu lekcje.

The client is provided with a tutoring schedule and an invoice for the coming month, at least two weeks in advance, every month.


Certyfikacja – Certification

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich znajomość języka polskiego na danym poziomie.

On the completion of the course the participants are provided with a certificate proving Polish language skills at the relevant level.

 


Scroll to Top