+48 502 415 239 biuro@polishnow.pl

Kurs przygotowujący do egzaminów – Certification Course

Dla kogo

  • dla przygotowujących się do egzaminów państwowych poświadczających znajomość języka polskiego
  • dla planujących życie w Polsce
  • dla pracujących w Polsce

For Whom

  • for those who prepare for the state exams (certification of polish language skills at levels: B1, C1, other)
  • for those who plan their life in Poland
  • for those who work in Poland 

Poziom – Level

A2/B1/B2/C1


Czas trwania – Duration

2 miesiące – 2 months.


Liczba godzin – Number of Hours

64 godziny zajęć dydaktycznych. Jednostka lekcyjna – 60 minut.

80 hours of classes. One class – 60 min long.


Lokalizacja – Place

Katowice, ul. Przemysłowa 10 (Centrum miasta). Podczas pandemii wszystkie kursy grupowe prowadzone są online.

Katowice, ul. Przemysłowa 10 (City Center). Online – when required.


Harmonogram nauki – Schedule

Lekcje odbywają się dwa razy w tygodniu (2x 120 minut) lub trzy razy w tygodniu (2x 90 minut + 1x 60 minut). Szczegółowy grafik kursu jest zależny od indywidualnych preferencji uczestników. W programie kursu jest uwzględniony rozwój następujących kompetencji językowych: słuchanie, rozumienie tekstów pisanych, mówienie, pisanie i poprawność gramatyczna.

 

Classes take place twice a week (2×120 min) or three times a week (2×90 min + 1x 60 min). The final schedule always reflects the needs and limitations of participants. The program covers the following language abilities: listening, understanding of the written text, writing and grammar correctness.


Cena – Price

2560 zł


Płatności – Payments

Płatność przelewem na konto szkoły. Przy zapisie opłata rejestracyjna – 100 zł.

Via bank transfer to school’s bank account. Registration fee on the enrolment – 100 zł.


Scroll to Top