+48 502 415 239 biuro@polishnow.pl

Beginners (A1) Course – open enrolment

Call or e-mail us:

Anna Sosna +48 502415239

biuro@polishnow.pl

 

nauka języka polskiego

Według najnowszych danych ZUS na koniec 2020 roku w Polsce na legalną umowę zatrudnionych było ponad 725 tys obcokrajowców. Szacuje się, że w tym i kolejnych latach liczba ta będzie regularnie wzrastała. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla cudzoziemców. Niektórzy obierają ją jako miejsce wypoczynku, inni przyjeżdżają tu uczyć się lub studiować, a pozostali wybrali nasz kraj w celach zarobkowych.

nauka języka polskiego

Język polski jest uważany za jeden z trudniejszych. Dlatego obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski, często potrzebują wsparcia w zakresie nauki języka. Czasami zdarza się tak, że pracodawcy opłacają kursy językowe dla pracowników. Jednak nie zawsze jest to konieczne. Nauka języka na własną rękę bywa trudna i frustrująca, dlatego obcokrajowcy chętnie biorą udział w kursach. Oprócz zajęć grupowych godne uwagi są też zajęcia indywidualne. Dlaczego warto w nie zainwestować?

pracownik

Adaptacja to proces przystosowywania się do nowych warunków. Musi się z nią zmierzyć każdy nowoprzyjęty do pracy w danej firmie pracownik, uczeń zmieniający szkołę czy student udający się za granicę w ramach programu międzynarodowego wspierania kształcenia. Największym wyzwaniem jest jednak zawsze adaptacja, jaką przechodzą obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski w ramach kontraktów firmowych. Nowi pracownicy pochodzący z innych krajów muszą stawić czoła kilku stresującym czynnikom: nowemu stanowisku, nowemu zespołowi współpracowników, odmiennej kulturze i niezwykle wymagającemu językowi, który jest dla nich trudną do pokonania barierą.

zajęcia grupowe

Obcokrajowcy przybywający do Polski bardzo często stają przed dylematem, czy decydować się na lekcje z języka polskiego a jeżeli tak, to gdzie ich poszukiwać.

POZWOLENIE NA PRACĘ

Aby móc pracować na terytorium Polski zazwyczaj każdy cudzoziemiec musi posiadać pozwolenie na pracę.

KTO NIE MUSI POSIADAĆ POZWOLENIA NA PRACĘ?

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
  • obywatele Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej
  • członkowie rodzin obywateli wyżej wymienionych państw.

KIEDY JEST POTRZEBNE POZWOLENIE NA PRACĘ?

  • gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział znajduje się na terytorium Polski;
  • gdy cudzoziemiec, w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
  • gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany do Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym;
  • gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału lub zakładu na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (tzw. usługa eksportowa);

Obcokrajowiec, który nielegalnie wykonuje pracę na terytorium Polski, podlega karze grzywny nie niższej niż 1.000 zł.

Osoba, która zatrudnia nielegalnie obcokrajowca podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.


Scroll to Top